2022-02-26
کنترل تردد پرسنل

گزارش تردد پرسنل

شرکت مهندسی رایانه امین با بیش از دو دهه سابقه در زمینه عرضه سیستم‌های مرتبط با منابع انسانی، با نام تجاری نرم افزار نیما، به منظور کنترل هوشمند تردد افراد در سازمان، زیرسیستم گزارشات تردد را ارائه کرده است. این زیر سیستم در واقع شامل دو بخش است ...
درخواست دمو