9 نوامبر, 2020

محاسبه اضافه کاری، محاسبه شب کاری و محاسبه تعطیل کاری چیست؟

20 ژانویه, 2020
حضور و غیاب مدل KF160

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب KF160

18 ژانویه, 2020
حضور و غیاب PFace202

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب PFACE202

16 ژانویه, 2020
حضور و غیاب مدل UFace202

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب UFACE202

15 ژانویه, 2020
حضور و غیاب FaceStation

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب FaceStation

13 ژانویه, 2020
حضور و غیاب ST-2000

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ST-2000

دستگاه حضور و غیاب، ابزار بسیار سودمندی برای مدیریت تردد و عملکرد کارکنان سازمان ها و شرکت ها و همینطور محاسبه دقیق حقوق و دستمزد ایشان […]
11 ژانویه, 2020
حضور و غیاب ST-Shine

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ST-Shine

9 ژانویه, 2020
حضور و غیاب ST-Pro

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ST-Pro

سازمان های زیادی به منظور کنترل حضور و غیاب و تردد پرسنل، ورود و خروج کالا، مهمان و همچنین خودرو، در کنار استفاده از نرم افزار […]
7 ژانویه, 2020
حضور و غیاب 2 BioStation

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ۲ BioStation

امروزه اکثر مدیران سازمان ها و ادارات با مزایای راه اندازی و نصب دستگاه های حضور و غیاب در محیط کار خود آشنا هستند. از دستگاه […]
درخواست دمو