گیت کنترل تردد لولایی Y305

  گیت کنترل تردد افراد دارای طراحی بدنه ارگونومیک و بسیار مقاوم

  گیت کنترل تردد افراد دارای بدنه و شاسی تمام استیل Stainless steel با ضخامت ۱۵ میلیمتر

  گیت کنترل تردد افراد دارای جهت حرکت دو سویه Bi-directional امکان تردد به صورت ۲ طرفه ( ورود و خروج)

  گیت کنترل تردد افراد با قابلیت تردد ۳۵ نفر درهر دقیقه

 

  امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دوطرفه به منظور مدیریت تردد ها

  گیت کنترل تردد دارای رابط های الکتریکی استاندارد انعطاف پذیر برای یکپارچه سازی با سیستم های اعلان حریق

  امکان کنترل گیت و برقراری ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسی کارتی، اثر انگشت و تشخیص چهره و ریموت کنترل، کلید فشاری، پرداخت الکترونیک و ژتون

کنترل تردد افراد
گیت کنترل تردد LV128

گیت کنترل تردد LV128

گیت کنترل تردد دارای طراحی بدنه ارگونومیک و بسیار مقاوم

گیت کنترل تردد دارای جهت حرکت دو سویه Bi-directional امکان تردد به صورت ۲ طرفه ( ورود و خروج)

گیت کنترل تردد با امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دوطرفه به منظور مدیریت تردد ها

گیت کنترل تردد دارای رابط های الکتریکی استاندارد انعطاف پذیر برای یکپارچه سازی با سیستم ها یا اعلان حریق

گیت کنترل تردد با قابلیت استفاده از گیت جهت تردد در عرض عبور ۵۵ سانتی متر

امکان کنترل گیت و برقراری ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسی کارتی ، اثر انگشت و تشخیص چهره و ریموت کنترل ، کلید فشاری، پرداخت الکترونیک و ژتون

گیت کنترل تردد YL121

گیت کنترل تردد YL121

گیت کنترل تردد دارای طراحی بدنه ارگونومیک و بسیار مقاوم

گیت کنترل تردد دارای بدنه و شاسی تمام استیل Stainless steel با ضخامت ۱۵ میلیمتر

گیت کنترل تردد دارای جهت حرکت دو سویه Bi-directional امکان تردد به صورت ۲ طرفه ( ورود و خروج )

گیت کنترل تردد با قابلیت تردد ۳۵ نفر در هر دقیقه

گیت کنترل تردد Y148

گیت کنترل تردد Y148

گیت کنترل تردد دارای طراحی بدنه ارگونومیک و بسیار مقاوم

گیت کنترل تردد دارای بدنه و شاسی تمام استیل Stainless steel با ضخامت ۱۵ میلیمتر

گیت کنترل تردد دارای جهت حرکت دو سویه Bi-directional امکان تردد به صورت ۲ طرفه ( ورود و خروج)

گیت کنترل تردد با قابلیت تردد ۳۵ نفر درهر دقیقه

امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دو طرفه به منظور مدیریت تردد ها با قابلیت تغییر آنی از طریق شبکه کامپیوتر

امکان شخصی سازی ابعاد بدنه گیت، ارتفاع استاندارد بدنه گیت ۱۰۰ سانتی متر

گیت پروانه ای کناری مدل L228

گیت پروانه ای کناری مدل L228

 

  گیت کنترل تردد دارای طراحی بدنه ارگونومیک و بسیار مقاوم

  گیت کنترل تردد دارای جهت حرکت دو سویه Bi-directional امکان تردد به صورت ۲ طرفه ( ورود و خروج)

  گیت کنترل تردد با قابلیت تردد ۳۵ نفر در هر دقیقه

 گیت کنترل تردد با امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دوطرفه به منظور مدیریت تردد ها

  گیت کنترل تردد دارای رابط های الکتریکی استاندارد انعطاف پذیر برای یکپارچه سازی با سیستم ها یا اعلان حریق

  امکان شخصی سازی عرض باز شو مسیر تردد تا ۹۵ سانتیمتر، عرض مسیر تردد استاندارد ۵۵ سانتیمتر

درخواست دمو