انجام بروز رسانی نرم افزار آخرین ورژن های مربوط به ماژول های خریداری شده توسط مشتری، به منظور افزایش امکانات یا کیفیت عملکرد نرم افزار به صورت دوره ای میباشد.

درخواست دمو