راهکار نرم افزار نیما برای بیمارستان ها و مراکز آموزشی

بی تردید پیچیده ترین سیستم حضوروغیاب و تغذیه را می توان در بیمارستان ها و مراکز درمانی شاهد بود. تعدد شیفت های کاری و چرخشی نا منظم در طول ۲۴ ساعت  در بخش های مختلف درمانی، جابجایی شیفت های پرستاری، محاسبه نوبت کاری و شبکاری، کسر کار ناشی از صعوبت کاری و سنوات خدمت و… تنها بخشی از این پیچیدگی هاست. ابلاغ قانون ارتقاء بهره وری پرستاران برای کارکنان بالینی نظام سلامت کشور در کنار طرح قاصدک و لزوم اجرای آن ها، مدیریت بخش اداری بیمارستان ها را با معضل محاسبه صحیح کارکرد پرسنل روبرو نموده است.

نرم افزار نیما با توجه به ابزارهای پیش بینی شده در آن، حداکثر انعطاف پذیری برای تعریف شیفت ها، محاسبات خود تعریف و انواع خروجی ها برای سایر سیستم ها را در خود جای داده است و نتیجه آن تدوین راهکار اختصاصی در نرم افزار “نیما” برای بیمارستان ها شده است. اهم قابلیت های این راهکار بشرح ذیل می باشد :

بیمارستان ها و مراکز درمانی
 • ارتباط اطلاعاتی و یکپارچگی با سایر سیستم ها همچون قاصدک و… از طریق سرویس تحت وب
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی گروه های مختلف کاری (پرستاران، پزشکان، پرسنل خدماتی و…) بصورت خود تعریف برای بهره برداری های محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروه های مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی و کارتابل مدیران، مسئولین بخش های درمانی، مسئولین اداری و…
 • تعریف انواع مرخصی، ماموریت و… در بیمارستان ها و مراکز درمانی بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و آئین نامه های وزارت بهداشت با لحاظ نمودن محدودیت های قانونی استفاده از این احکام
 • محاسبه دقیق شبکاری، نوبت کاری شب و عصرکار، کسرکار، اضافه کار و… بر اساس قوانین عام و آئین نامه های داخلی
 • رعایت قوانین مرتبط با مشاغل سخت و یا زیان آور منجمله سوانح و سوختگی، رادیولوژی و بیمارستان های روانی
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسک های عمومی مستقر در سطح مراکز
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
بیمارستان ها و مراکز درمانی
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (پاداش، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروه های کاری بر اساس چارچوب های قابل تعیین (حداقل، حداکثر، سرجمع، میانگین و… )
 • انواع گزارش های کنترلی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخش های مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر، مرخصی، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا، رستوران مجاز، وعده های غذایی مجاز، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمت های مختلف برای گروه های متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا
درخواست دمو