نرم افزار حضور و غیاب در بیمارستان‌ها

نرم افزار حضور و غیاب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یکی از پیچیده ترین محاسبات حضور وغیاب را دارد. شیفت بندی پرسنل و تنظیم جدول شیفت، تعویض شیفت با شرایط خاص، تعریف کشیک و تنظیم برنامه‌ی هفتگی کشیک پرسنل، تنظیم تردد انواع پرسنل بیمارستان و … مواردی هستند که حضور وغیاب در  بیمارستان‌ها را از سایر دستگاه ها و ادارات متمایز می‌کنند.حضوروغیاب در بیمارستان ها

راهکار نرم افزار نیما برای بیمارستان ها و مراکز درمانی

پیچیده ترین سیستم حضور و غیاب مربوط به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد. انواع شیفت‌های چرخشی، کشیک‌ها و … باعث پیچیدگی چیدمان شیفت ها در بین پرسنل بیمارستانی می‌شود. قوانین روتین اداره کار برای پرسنل روزکار به راحتی قابل پیاده سازی و اجرا است ولی قوانین اداره کار برای پرسنل شیفتی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برای پیاده سازی آن‌ها نیازمند نرم افزاری قوی و بسیار هوشمند در این زمینه است. نرم افزار یکپارجه منابع انسانی نیما با تکیه بر سال‌ها تجربه در این زمینه راهکار‌هایی را برای پیاده سازی سیستم حضور وغیاب بیمارستان‌ها ارائه نموده است، که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اطلاعات پرسنلی و تحصیلی کارمندان بیمارستان ها و مراکز درمانی

یکی از مواردی که بر حقوق پرسنل بیمارستانی تاثیر گذار است اطلاعات تحصیلی و سابقه کار ایشان است. نرم افزار یکپارچه منابع انسانی نیما در زیر سیستم مشخصات پرسنلی امکان ثبت کلیه‌ی اطلاعات مربوط به شناسنامه، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات شغلی، سابقه فعالیت و … را برای کاربران سیستم فراهم نموده است. اطلاعات در این زیر سیستم به همراه تاریخچه ثبت می‌شود و می‌توان مشخص کرد در بازه‌های مختلف وضعیت پرسنل به چه صورتی بوده است.

شیفت در بیمارستان

انواع شیفت‌ در بیمارستان ها و مراکز درمانی

شیفت در بیمارستان و مراکز درمانی انواع مختلفی دارد. برای عناوین مختلف شغلی در بیمارستان شیفت های مختلف وجود دارد، متناسب با موقعیت شغلی پزشک، پرستار، کارمند و .. شیفت‌ها متفاوت است.

گردش شیفت بین پرستار ها حالت های مختلفی دارد و همچنین برای پزشکان و دیگر پرسنل نیز همین گونه است.

  • شیفت ثابت

_________________________________________________________________________________________________________

شیفت ثابت به شیفتی اتلاق می‌شود که زمان بندی آن در تمام روز‌های هفته به یک صورت است و تناوبی ندارد.

  • شیفت چرخشی

_________________________________________________________

شیفت چرخشی شیفتی است که ساعت شروع و خاتمه آن در روز‌های مختلف هفته متفاوت است ولی به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود. شیفت چرخشی از عمده شیفت‌های مورد استفاده در بیمارستان‌ها است، که حالت های متفاوتی دارد و نظم بخشی به آن نیاز به دقت کافی دارد و پیاده سازی آن کار دشواریست.

شیفت های چرخشی بیمارستانی برای پرستاران و پزشکان زمان بندی های خاص خود را دارد.

انواع شیفت‌های چرخشی:

شیفت های چرخشی انواعی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است.

  1. شیفت های ۸ ساعته چرخشی که در این شیفت ها ۲۴ ساعت شبانه روز به سه قسمت تقسیم می‌شود و سه فرد متفاوت در هر سه شیفت در محل کار حضور پیدا می‌کنند. زمان بندی۰۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ را شیفت صبح، ۱۴:۰۰ تا ۲۲:۰۰ را شیفت عصر، ۲۲:۰۰ تا ۰۶:۰۰ روز بعد را شیفت شب گویند.
  2. شیفت های ۱۲-۲۴ که ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت است. که به صورت دوره ای بین روز های هفته متناوب است.
  3. شیفت های ۲۴-۴۸ که ۲۴ کامل کار و ۴۸ ساعت استراحت است. که در روز های هفته متناوب  با نظم خود پیش می رود.

علاوه بر شیفت های نامبرده در بیمارستان ها شیفت هایی وجود دارد که هیچ نظم روتین و سیکلی ندارد که به آن ها شیفت های بیمارستانی گفته می‌شود.

در شیفت های چرخشی متناسب با نوع آن علاوه بر محاسبه کارکرد و سنوات موجودیتی با عنوان فوق العاده کارایی وجود دارد که فوق العاده کارایی بیمارستان در سامانه فوق العاده کارایی نیما پیاده سازی شده است.

فوق العاده کارایی نیما

برای پرسنل شیفتی که در شیفت های چرخشی هستند علاوه بر حقوق آن ها پارامترهایی در نظر گرفته می شود از قبیل فوق العاده کارایی که برای شیفت های مختلف متفاوت است و به صورت یک عدد درصدی به افراد اختصاص می‌یابد.

زیر سیستم فوق العاده کارایی نیما به صورت اتوماتیک این ضرایب را متناسب با شیفت به افراد اختصاص می‌دهد؛ و لیست‌های پرسنل را برای گردش در سطح مدیران به صورت سیستمی آماده کرده و با تایید نظر مدیران این فوق العاده کارایی تغییر و در نهایت به واحد مالی لیستی شامل نام افراد و کلیه اطلاعات مربوط به ساعت کارکرد، کسر کار، اضافه کار واقعی و فوق العاده کارایی نهایی ارسال می‌شود. علاوه بر فوق العاده کارایی ماهیتی با عنوان اضافه کاری و لیست اضافه کاری در سامانه نیما پیاده سازی شده است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

اتوماسیون لیست مزایا نیما

اتوماسیون لیست مزایا نیما، گردش لیست اضافه کاری را به صورت سیستمی برای حذف کاغذ و اتوماسیون کردن فرآیند اختصاص اضافه کاری به پرسنل ارایه کرده است. به این صورت که افراد در هر قسمتی به صورت لیستی اطلاعاتشان برای مدیر یا مدیران سطح بالاتر به صورت سیستمی ارسال می‌شود و مقدار اضافه کاری مد نظر به ایشان اختصاص داده می‌شود. انواع محدودیت ها و قوانین‌های مربوط به اضافه کاری نیز در سیستم اتوماسیون لیست مزایا نیما قابل تعریف و پیاده سازی است. برای اختصاص اضافه کاری توسط مدیران به پرسنل پارامتر هایی مطرح می شود که با ارزشیابی عملکرد کارکنان می توان به این اطلاعات دسترسی داشت که در ادامه توضیح داده می‌شود.

قوانین محاسبات حضورو غیاب بیمارستان

نرم افزار یکپارچه منابع انسانی نیما کلیه قوانین محاسباتی اداره کار را به صورت جامع پیاده سازی نموده است. از ویژگی های نرم افزار نیما این است که امکان بومی سازی شرایط محاسباتی را برای هر سازمان با ارائه ابزارهای لازم در سامانه دارد. علاوه بر آن ویژگی ایجاد فیلد های مورد نیاز کاربر و نوشتن قوانین برای مقدار دهی به این فیلد ها یکی از وجوه تمایز این نرم افزار با سایر نرم افزار های موجود در بازار است.

ارزشیابی عملکرد پرسنل

در بیمارستان‌ها ارزشیابی عملکرد پرسنل به صورت دوره‌ای انجام شده و پس از آن پرسنلی که بهره وری بالاتری دارند را شناسایی و از ایشان قدردانی می‌نمایند در نرم افزار نیما زیر سیستمی برای این منظور تعریف شده که در آن می‌توان پارمتر‌های حائز اهمیت برای ارزشیابی عملکرد کارکنان را تعریف و سپس به صورت سیستمی ارزشیابی از تک تک پرسنل متناسب با فرم هر قسمت را انجام داد و نتیجه نهایی را در قالب گزارش دریافت نمود. در ارزشیابی پرسنل می‌توان نوبت کاری ، اضافه کاری ،شبکاری و … پرسنل را به عنوان موارد ارزیابی در فرم لحاظ نمود و بر اساس آن تصمیم گیری های لازم را انجام داد.

ژتون در بیمارستان

در بیمارستان ژتون غذا انواع مختلفی دارد، غذا برای پرسنل،بیماران و ….. متناسب با نوع غذا قیمت غذا هم متفاوت است. در اتوماسیون ژتون نیما امکان تعریف انواع منو های غذایی، انواع رستوران، قیمت گذاری های متفاوت برای غذا، مجوز رزرو گروهی، مجوز رزرو تکی و … وجود دارد.

یکی از ویژگی های اتوماسیون تغذیه نیما، امکان چک کردن انبار مواد اولیه، تخمین مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه غذا، گزارش گیر از انبار در هر لحظه و .. می باشد.

گزارشات در بیمارستان

پس از بررسی اطلاعات حضور و غیاب پرسنل و اعمال قوانین کاری بر روی اطلاعات خام مربوط به حضوروغیاب پرسنل باید این اطلاعات را برای ارائه به واحد مالی آماده و ارسال نمود. نیما انواع گزارشات روزانه، ماهیانه؛ سالیانه و… برای ارائه به واحد های مختلف را با فرمت های اکسل، پی دی اف و متنی دارد.گزارشات مربوط به انواع اضافه کار، نوبت کاری، شبکاری و …. به صورت لیستی و تکی قابل ارائه است.

یکی از ویژگی های گزارشات نرم افزار نیما این است که گزارش را در قالب سر برگ سازمان میتوان ذخیره و ارائه نمود.

سخن آخر

بی تردید پیچیده ترین سیستم حضوروغیاب و تغذیه را می توان در بیمارستان ها و مراکز درمانی مشاهده نمود. تعدد شیفت های کاری و چرخشی نا منظم در طول ۲۴ ساعت  در بخش های مختلف درمانی، جابجایی شیفت های پرستاری، محاسبه نوبت کاری و شبکاری، کسر کار ناشی از صعوبت کاری و سنوات خدمت و… تنها بخشی از این پیچیدگی هاست. ابلاغ قانون ارتقاء بهره وری پرستاران برای کارکنان بالینی نظام سلامت کشور در کنار طرح قاصدک و لزوم اجرای آن ها، مدیریت بخش اداری بیمارستان ها را با معضل محاسبه صحیح کارکرد پرسنل روبرو نموده است.

نیما

شرکت مهندسی رایانه امین با بیش از سی سال تجربه در زمینه سیستم‌های حضورغیاب و تغذیه‌ی ادارات و بیمارستان ها و مراکز آموزشی کلیه قوانین مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد و حضور و غیاب را به صورت کامل در نرم افزار یکپارچه منابع انسانی نیما پیاده سازی نموده است.برای یکپارچه کردن و تسهیل محاسبات پیچیده ی مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان و همچنین محاسبه سنوات آن‌ها، نیاز به یک نرم افزار همه جانبه و یکپارچه است که کارشناسان شرکت مهندسی رایانه امین با در اختیار داشتن سال‌ها تجربه در این زمینه نرم افزار یکپارچه منابع انسانی نیما را تولید و روانه بازار نموده‌اند. گواه اثبات ادعای ما مشتریانی هستند که فهرست آن ها را در سایت می توانید مشاهده نمایید.

توصیه آخر این که برای انتخاب سیستم متناسب با نیاز‌های خود قبل از اقدام به خرید با کارشناسان با تجربه شرکت مهندسی رایانه امین تماس حاصل فرمایید.

درخواست دمو