به منظور پاسخگویی به تغییرات مکرر در مراسمات و رویدادهای دولتی و خصوصی و ثبت آنها به نرم افزار مراسمات نیاز خواهید داشت. ابن نوع نرم افزار با سایر مفاهیم و نرم افزارهای دیگر متفاوت است و می تواند کلیه مراسمات و فعالیت های کسب و کارها را به خوبی دسته بندی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. انواع نرم افزار کنترل تردد ، نرم افزار کنترل حضور و غیاب ، نرم افزار کنترل دسترسی از دیگر نرم افزارهای پرکاربرد نیماسافت هستند.

درخواست دمو