ویژگی نرم افزار پارکینگ

  • کنترل ورود و خروج خودروها از طریق دوربین پلاک خوان یا کارت هوشمند
  • پذیرش خودرو ها و ثبت مشخصات و تصویر خودرو وپلاک مربوطه
  • امکان ثبت مشخصات خودروهایی که مجوز عبور دارند جهت کنترل اتوماتیک و تسریع در شناسایی و پذیرش خودروهای مجاز و همچنین جلوگیری از خودروهایی که عبور آن ها ممنوع می باشد.
  • کنترل دستی یا اتوماتیک راه بند ها
  • امکان تعریف و ثبت حضور و غیاب راننده از طریق شناسایی خودرو
  • کنترل و گزارش وضعیت پارکینگ و ظرفیت خالی آن و سایر گزارشات لازم
نرم افزار پارکینگ
درخواست دمو