دوربین های کنترل تردد خودرو از خیابان های کوچک گرفته تا بزرگراه ها، بر طیف وسیعی از عملکردها نظارت دارند. این دوربین های ویژه به دلایلی از جمله افزایش ایمنی و همچنین برای نظارت بر جاده ها و ترافیک استفاده می شوند.

بلافاصله حوادث را شناسایی کرده و به طور مداوم داده های ترافیکی واقعی و دقیق را جمع آوری می کنند.

این دوربین ها برای اثبات مقصر در هنگام تصادف نیز به کار می روند.

علاوه بر این از دوربین های کنترل تردد خودرو برای دریافت عوارض و حفظ جریان روان ترافیک نیز استفاده می شوند.

دوربین های نظارت بر ترافیک را می توان بر روی تیرهای چراغ راهنمایی و در فواصل مختلف جاده ها نصب کرد.

 

درخواست دمو