2019-08-10
سیستم اتوماسیون تغذیه | نسخه اندروید اتوماسیون تغذیه و ژتون

نسخه اندروید اتوماسیون تغذیه و ژتون

اتوماسیون تغذیه و ژتون نرم افزار نیما تحت اندروید نیز ارائه گردیده، ویژگی های نسخه اندروید اتوماسیون تغذیه و ژتون […]
2019-08-10
نسخه اندروید اتوماسیون حضور و غیاب

نسخه اندروید اتوماسیون حضور و غیاب

یکی از امکاناتی که نرم  افزار نیما در اختیار کاربران قرار می دهد، اپلیکیشن موبایل است. این اپلیکیشن شامل موارد […]
درخواست دمو