2022-03-19

محاسبه حقوق کارمندان

محاسبه حقوق و مزایا پرسنل به صورت دستی بسیار کار زمان بر و دشواریست. شرکت مهندسی رایانه امین در نرم افزار یکپارجه منابع انسانی "نیما" ابزاری را فراهم نموده که به کمک آن می‌توانید قوانین محاسبه حقوق ودستمزد را یک بار تعریف کرده و  هر ماه خروجی مطلوب را از طریق زیر سیستم حضور وغیاب دریافت نمایید.
درخواست دمو