2022-03-05

دوربین پلاک‌خوان خودرو

دوربین پلاک‌خوان خودرو یا (LPR" (License Plate Recognition" نوعی از دوربین مدار بسته است که شامل نرم افزار شناسایی و ثبت پلاک خودرو در زمان حرکت و توقف هستند. الگوریتم هایی که در نرم افزار این دوربین ها پیاده سازی شده بسیار هوشمند و سریع بوده و حتی در شرایط بد آب و هوایی، تاریکی شب و نور زیاد چراغ خودرو‌ها پلاک خودرو را اسکن کرده و اطلاعات آن را ثبت می‌کند.
درخواست دمو