2022-09-01

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب virdi AC 5000

2022-02-26
کیوسک ژتون

کیوسک تغذیه چیست؟

آشنایی با کیوسک ژتون و کیوسک ژتون نیما
2020-01-20
حضور و غیاب مدل KF160

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب KF160

دستگاه تشخیص چهره مدل KF160 یکی دیگر از محصولات کمپانی ZK است که نسبت به سایر مدل های دیگر از ابعاد و ورزن کمتری برخوردار است.
2020-01-18
حضور و غیاب PFace202

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب PFACE202

یکی از این دستگاه ها که نقش مهمی در برقراری نظم و کنترل ورود و خروج پرسنل در سازمان ها ایفا می کند، دستگاه حضور و غیاب است.
2020-01-16
حضور و غیاب مدل UFace202

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب UFACE202

یکی از جدیدترین فناوری های مورد استفاده برای کنترل تردد افراد که تاکنون تاثیر چشمگیری در حفظ امنیت محیط کار سازمان ها داشته است...
2020-01-15
حضور و غیاب FaceStation

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب FaceStation

2020-01-11
حضور و غیاب ST-Shine

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ST-Shine

درخواست دمو