نسخه اندروید موبایل

نسخه اندروید نرم افزار نیما

اپلیکیشن تحت اندروید نیما خدمات زیر را برای استفاده کاربران با استفاده از گوشی تلفن همراه خود فراهم می آورد:

امکان جلسه از راه دور

امکان مشاهده اطلاعات حضوروغیاب فرد و بررسی اطلاعات شخصی و هم چنین مشاهده و بررسی اطلاعات پرسنل توسط مدیران

کاربران میتوانند درخواست های خود از قبیل انواع مرخصی، ماموریت و… را ارسال و  پیگیری نمایند.

مدیران می توانند به کارتابل وارده خود از دسترسی داشته باشند و برای درخواست های  پرسنل اعمال نظر نمایند.

کاربران می توانند  رزرو و لغو رزرو غذای خود  را به راحتی انجام دهند.

درخواست دمو