ویژگی سیستم اتوماسیون تغذیه

  • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور ، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
  • امکان تعریف انواع وعده های غذایی و منوهای متعدد غذا
  • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
  • قابلیت ارائه غذا و کنترل غذا بر اساس وضعیت حضوروغیاب و شیفت پرسنل
  • امکان ارائه غذا بصورت منو باز و برنامه ثابت
  • قابلیت درخواست و رزرو غذا بر اساس چارچوبهای قابل تعریف
  • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متقاوت
  • قابلیت پرداخت و دریافت و تهیه ژتون بصورت الکترونیکی
  • ارائه انواع گزارشات متنوع مانند تعداد غذاهای سرو شده در محدوده های زمانی متفاوت و …
  • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا