ویژگی محصولات نرم افزاری نیما

  • سیستم عامل Windows Server 2008 (به بالا) و linux
  • سرویس دهنده وب IIS و یا Apachi
  • بانک اطلاعاتی MS-SQL Server 20012  (به بالا) و postgres
  • پیاده سازی بصورت کاملا تحت Web بجز بخش ارتباط با دستگاههای کارتزن
  • استفاده از زبان برنامه نویسی ۵ PHP
  • رعایت الزامات امنیتی نرم افزار بر اساس تست نفوذ از مراکز معتبر
  • دارای نسخه موبایل
سیستم اطلاعات پرسنلی

سیستم اطلاعات پرسنلی

سیستم حضور غیاب

سیستم حضور غیاب

سیستم احکام و کارگزینی

سیستم احکام و کارگزینی

سیستم کنترل مراجعین

سیستم کنترل مراجعین

سیستم اتوماسیون تغذیه

سیستم اتوماسیون تغذیه

درخواست دمو