نیاز کلیه دستگاه های دولتی و اصناف به سیستم های کامپیوتری، مقوله ای است که این روزها نمی توان آن را انکار نمود از طرفی تعداد و حجم سخت افزارها در دستگاه های دولتی و موًسسات خصوصی این قدر زیاد است که امکان جابجایی جهت سرویس و رفع اشکال آنها وجود ندارد و هر گونه ناکارآمدی و اختلال در عملکرد این سیستم ها می تواند سازمان را با بحران جدی روبرو کرده و پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به همین خاطر خدمات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار باید از سوی ارائه دهندگان این سخت افزارها ارائه گردد.
شرکت مهندسی رایانه امین به منظور تضمین کارآمدی سیستم های کامپیوتری و پیشگیری از بروز وقفه در امور خدمات رسانی و کسب و کارها، خدمات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار را به مشتریان خود ارائه می دهد. این خدمات تخصصی که با انعقاد قرارداد پشتیبانی و نگهداری با مشتریان ارائه می شود شامل موار زیر است:
۱- عیب یابی و رفع نقص دستگاه های حضور و غیاب و گیت های کنترل تردد
۲- عیب یابی و رفع نقص تجهیزات سخت افزاری، انواع پرینتر، اسکنر، مونیتور و ….
۳- نصب و پیکربندی سخت افزار های جانبی
۴- مشاوره و پشتیبانی در زمینه خرید و ارتقاء سخت افزارها
۵- جایگزین سخت افزارها به جهت عدم وقفه در سرویس به سازمان

درخواست دمو