ویژگی سامانه نظرسنجی

با انجام نظر سنجی آنلاین و دریافت نتایج آن پرسنل خود را بیشتر بشناسید،از نظرات و نیازهای ایشان آگاه شوید؛ رضایت مندی و همچنین بازده کاری آنان را بیشتر نموده  و تاثیر آن در روند رو به رشد مجموعه خود را مشاهده نمایید.

از ویژگی های سامانه نظر سنجی نیما می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلیت طراحی و ویرایش فرم های نظرخواهی
  • امکان امتیاز دهی به گزینه های فرم نظرسنجی
  •  مدیریت نظر سنجی ها و اختصاص هر نظرسنجی به گروه خاص
  • برگزاری نظر سنجی در یک دوره زمانی قابل تعریف
  • تعیین نتایج نظر سنجی وتهیه گزارشات لازم
نظرسنجی
درخواست دمو