پیاده سازی متمرکز

متمرکز

سرور و یا سرورهای میزبان سیستم در یک مکان مستقر بوده ، دستگاههای ثبت تردد از طریق شبکه به سرورهای متمرکز متصل و اطلاعات را به آنها منتقل می کنند. تمامی کاربران برای بهره برداری از نرم افزار به سرور مرکزی متصل خواهند گردید.

 

آدرس دفتر اصفهان

 آدرس : اصفهان ، خیابان 22 بهمن،

شهرک علمی وتحقیقاتی ، پلاک 171 ،

طبقه اول،واحد 122  

تلفن : 32736273-031

آدرس دفتر تهران

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ( آپادانا ) ،

خیابان نوبخت ، کوچه 7 ، پلاک 7 

تلفن : 88530872-021